Ramiz Dreković oslobođen optužbi za zločine u Kalinoviku

 

Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je bivšeg komandanta Četvrtog korpusa Armije RBiH Ramiza Drekovića optužbi za ratni zločin protiv civila na području Kalinovika 1995. godine.

Sud je prvostepenom presudom zaključio da nije izvan razumne sumnje dokazano da je Dreković naredio granatiranje civilnih ciljeva u Kalinoviku u maju i junu 1995.

“Da bi se u konkretnom slučaju mogla utvrditi krivična odgovornost optuženog, mora se dokazati da je optuženi izdavao naredbe i da se po tim naredbama postupalo”, kazao je predsjedavajući Vijeća Staniša Gluhajić, prenio je BIRN.

Optužnica tereti Drekovića da je u periodu od 21. maja do 7. juna 1995. artiljerijskim jedinicama Četvrtog korpusa u mjestu Bjelimići (općina Konjic) naredio neselektivne napade na srpske civile u Kalinoviku.

Gluhajić je naveo da u spis nisu uložene naredbe Drekovića za ove slučajeve, kao ni da su optuženom dostavljeni izvještaji o dejstvima.

Vijeće nije moglo prihvatiti tezu Tužilaštva da je samo Dreković mogao dati naredbu za granatiranje. Gluhajić je podsjetio na iskaze svjedoka da su i drugi imali nadležnost za preduzimanje mjera.

Sudija je napomenuo da vještaci Tužilaštva, zbog proteka vremena i nastalih promjena, nisu mogli sa sigurnošću utvrditi kalibar projektila i vrstu oružja koja je korištena u slučajevima iz optužnice.

Suđenje Drekoviću trajalo je od marta 2019. do marta 2023. godine.

Na izrečenu presudu dozvoljena je žalba, što je Tužilaštvo najavilo nakon ročišta.

Spread the love
Scroll to Top