Održano predavanje na temu “Bolesti pčela”

 

U prostorijama JU “Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona” Tuzla održano je predavanje za polaznike Škole pčelarstva koju organizuje PD “Nektar” Tuzla.
Predavanje na temu “Bolesti pčela” dio je plana i programa pomenute škole koja svaku godinu traje od februara do septembra.
U sklopu navedene teme obrađene su cjeline:
– najčešće bolesti medonosne pčele (varooza, američka gnjiloća);
– prevencija i obavezne mjere koje pčelari moraju poduzimati;
– putevi prenosa;
– prepoznavanje bolesti;
– postupci kada se bolest razvije;
– mjere zaštite i sprečavanja širenja.
Fokus edukacije je bio na ranom otkrivanju bolesti u sklopu dobre prakse pčelarenja, ulozi i značaju uključivanja predstavnika veterinarskih organizacija u proces prevencije i korekcije te nužnom upoznavanju sa sadržajem važećih normativnih akata vezanih uz kontrolisanje i suzbijanje pčelinjih bolesti. Akcenat je stavljen da ukoliko se bolesti ne prepoznaju na vrijeme i rašire u pčelinjaku, nanose ogromne gubitke zajednica pa i štete na opremi, a potvrda tome je da su prezentovane bolesti na listi prenosivih zaraznih bolesti koje su od socio – ekonomskog i opće zdravstvenog značaja u skladu sa međunarodnim propisima o životinjskom zdravlju Međunarodnog ureda za epizootije (OIE).
Polaznicima su prezentovane i metode koje se vrše u sklopu bakteriološke dijagnostike i parazitološkog ispitivanja, a koje su propisane od Svjetske organizacije za zdravlje životinja (O.I.E.) i to:
– Dijagnostika američke gnjiloće pčelinjeg legla (iz uzorka saća)
– Dijagnostika američke gnjiloće pčelinjeg legla (iz uzorka meda)
– Dijagnostika nozemoze pčela
– Dijagnostika varooze pčela.

Ispred Zavoda kao predavači su bili: mr.prim.mikrob. Sajma Huremović, spec.vet.med. dr.sci. Amela Jamaković, dr.vet.med.
Saradnja PD “Nektar” i Zavoda ima već svoju istoriju, a zajedno ćemo je graditi i u budućnost.

 

 

Spread the love
Scroll to Top