Predsjednica Općinskog suda u Gradačcu stala u zaštitu sudije Lejle Numanović

 

Povodom događaja koji se desio u Gradačcu dana, 11.08.2023. godine u kojem su ubijene 3 (tri) osobe a počinilac tih ubistava je Sulejmanović Nermin, predsjednica Općinskog suda u Gradačcu izdala je saopštenje u kojem stoji:

 –         Na društvenim mrežama se pojavilo rješenje ovog suda broj 28 0 Pr 081870 23 Zm od 07.08.2023. godine, kojim se odbacio zahtjev MUP-a TK, PU Gradačac za izricanje zaštitne mjere zabrane uznemiravanja i uhođenja osobe izložene nasilju i zaštitne mjere zabrane približavanja žrtvi nasilja. Na tim istim mrežama nije se pojavila stranica 2. i 3. istog rješenja, na kojima je sudija Lejla Numanović obrazložila razloge zbog čega se zaštitna mjera odbacuje. Sudu nije poznato ko je medijima dao ovo rješenje kao ni razlog zbog čega se samo objavila prva stranica ali u svakom slučaju mediji to rješenje nisu dobili od suda.

Golden Tours Turska Antalya
BINGO BANER
1logo
Banner Zux-4 Kalesija
KABL OPERATERI
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

–  Želim da istaknem da je nasilje u porodici prijavljeno dana, 27.07.2023. godine što proizilazi iz službene zabilješke Policijske uprave Gradačac pod brojem: 08-06/12-2-1826/23 od 27.07.2023. godine. Iz iste zabilješke proizilazi da je Hećimović Nizama, kći Nusreta prijavila svog nevjenčanog supruga Sulejmanović Nermina da je fizički napao dana, 03/04.08.2023. godine u porodičnoj kući u Mionici 3, grad Gradačac gdje se od istog odselila a nakon toga joj je upućeno više prijetnji te je ista ugasila telefon. Dana 04.08.2023. godine oko 15,40 sati patrola policije je postupila po gore navedenoj prijavi te je pronašla Sulejmanović Nermina, koji je negirao navode prijave te patroli izjavio da Hećimović Nizami nije upućivao nikakve prijetnje niti je imao nikakav kontakt s njom. Dana 07.08.2023. godine Policijska uprava Gradačac je sačinila zapisnik o saslušanju svjedoka Hećimović Nizame koja je koristila blagodeti zakona iz člana 97. ZKP-a FBiH, kako stoji u izjavi i nije željela davati izjave o navedenom događaju, ali je rekla da želi da se njenom nevjenčanom suprugu izrekne mjera zabrane prilaska njoj, uznemiravanja dok se situacija oko njihovog zajedničkog djeteta ne riješi putem nadležnih institucija i da više ne želi da živi sa Sulejmanović Nerminom, a imajući u vidu da je isti nasilna osoba, prijetio joj pozivima da se vrati što prije i da će je naći gdje god se nalazi tako da se boji njegovog prisustva. Dana, 07.08.2023. godine sudu je dostavljen zahtjev za izricanje zaštitne mjere uz službenu zabilješku i izjavu oštećene Hećimović Nizame. Iz zahtjeva proizilazi da je Sulejmanović Nermin dana, 03.08.2023. godine upotrebom fizičke snage prema supruzi Hećimović Nizami istoj zadao nekoliko udaraca po raznim dijelovima tijela od kojih je Hećimović Nizama zadobila vidljive povrede u predjelu lica i drugih dijelova tijela što se jasno vidjelo prilikom podnošenja prijave a za navedene povrede nije tražila medicinsku pomoć, te kada je napustila njihovu zajedničku kuću Sulejmanović Nermin joj je upućivao prijetnje telefonskim pozivima i vršio pritisak kako prema Hećimović Nizami tako i prema njenoj užoj familiji i prema prijateljicama.

–     Sudija Lejla Numanović je donijela rješenje kojim je odbacila zahtjev MUP-a TK, PU Gradačac za izricanje zaštitne mjere i u svom rješenju je decidno navela da nasilje u porodici može postojati isključivo ukoliko se utvrdi da je nasilnik svojim radnjama ili prijetnjama članu porodice nanio fizičku ili seksualnu bol,  patnju ili ekonomsku štetu. Pa kako je u konkretnom slučaju član porodice odbio svjedočenje sud nije imao drugih dokaza, kojim bi utvrdio da je prema istoj počinjeno nasilje. Policija, koja prikuplja dokaze nije sudu dostavila medicinsku dokumentaciju niti foto dokumentaciju a u svom zahtjevu su rekli i istakli da je oštećena Hećimović Nizama, žrtva nasilja imala vidljive povrede pa ako već nije tražila medicinsku dokumentaciju policija je trebala i mogla sačiniti foto dokumentacju, koja bi služila kao dokaz. Oštećena je takođe istakla, kako to stoji u zahtjevu policije, da je nasilnik Sulejmanović Nermin upućivao putem telefona prijetnje njoj kao i njenoj užoj i široj porodici. Policija je trebala i mogla, ako ništa drugo, napraviti foto dokumentaciju tih poruka, koje su bile upućene Hećimović Nizami, poruka koje su bile upućene članovima njene uže i šire porodice, uzeti izjave članova porodice te tražiti ispis svih telefonskih poziva od strane Sulejmanović Nermina, a koje su bile upućene žrtvi i njenim članovima porodice.

–      Sud nije imao dovoljno dokaza da izrekne zaštitnu mjeru i iz tih razloga je odbacio zahtjev MUP-a TK-a, PU Gradačac ali želim da Vas obavijestim da prikupljanje dokaza: fotodokumentacije, ispisi telefonskih brojeva, sadržaji poruka i drugi dokazi nisu uloga suda što znači da sud ne prikuplja dokaze, već dokaze, za sud, kod izricanja zaštitnih mjera prikuplja policija. Prilikom donošenja odluke o zaštitnoj mjeri sudija ne uzima izjavu ni od nasilnika ni od žrtve niti su one prisutne tu.

–       Iz svega gore navedenog smatram da su napadi, koji su upućeni na sudiju Lejlu Numanović kao i sud i komentari po društvenim mrežama neopravdani.

Ovo obavještenje je možda suviše opširno ali je moralo biti tako da bi se upoznala javnost/mediji kako teče postupak i koja je uloga policije a koja suda u postupku odnosno ko donosi odluku a ko prikuplja dokaze.

Ovom prilikom želim da izjavim saučešće porodicama nastradalih a ovim obavještenjem želim da pošaljem poruku građanima/medijima da sud svoje odluke može donositi samo na osnovu Zakona a prije donošenja odluke da mora utvrditi sve činjenice koje moraju biti potkrepljene dokazima što je u konkretnom slučaju izostavljeno.

U prilogu ovog obavještenja je skenirano originalno Rješenje broj 28 0 Pr 081870 23 Zm sudije Lejle Numanović.

 

PREDSJEDNICA SUDA         

Slobodanka Kojić

 

Dodatna dokumentacija na linku

Spread the love
Scroll to Top