Održan Kolegij gradonačelnika Tuzle

Na 9. redovnoj sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle razmatrano je nekoliko tačaka koje su danas bile na dnevnom redu.

Prije svega razmatrana je Informacija o aktivnostima Grada Tuzle na prevenciji nasilja nad ženama i podršci ženama žrtvama nasilja. Razmatrana je Informacija o stanju i položaju nacionalnih manjina u Gradu Tuzli, o Akcionom planu za Rome i Romkinje Grada Tuzla. Također je analiziran Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle i korištenju sredstava tekuće rezerve za prvih šest mjeseci, te je razmatran polugodišnji izvještaj o realizaciji odobrenih investicija Grada Tuzle.

Gradonačelnik Zijad Lugavić poseban je akcenat stavio na prevenciju nasilja nad ženama i podršku ženama žrtvama nasilja (više u videu).

 

Spread the love
Scroll to Top