Objavljen Javni poziv za selekciju energetski siromašnih domaćinstava

Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je na web stranici javni pozi i prijavni obrazac za selekciju domaćinstava ( https://fbihvlada.gov.ba/bs/fmrsp-javni-poziv), a u okviru provođenja programa EU pomoći dodjele sredstava energetski siromašnim domaćinstvima u Federaciji BiH.

Prijave sa traženom dokumentacijom podnosiće se prema mjestu prebivališta, odnoso građani/ke Tuzle prijave mogu podnijeti u Centru za pružanje usluga građanima (Šalter sala) Grada Tuzle, ul. ZAVNOBiH 11 od ponedjeljka 23.10. do petka 10.11. 2023.

Sve potrebne informacije građani/ke mogu dobiti u Službi za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštite Grada Tuzle na broj 035 307 327; 307 414: 307 317.

Kompletan tekst Javnog poziva kao i pripadajući prijavni obrazac, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima-Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize

Spread the love
Scroll to Top