Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH: Sigurnim kućama 100.000 KM za pomoć ženama žrtvama nasilja

Foto: Arhiv

Novac su dobili “Fondacija lokalne demokratije” Sarajevo, “Medica” Zenica, “Udružene žene” Banja Luka, “Budućnost” Modriča, “Žene sa Une” Bihać, “Vive žene” Tuzla, “Lara” Bijeljina” i “Žena BiH” Mostar.

Golden Tours Turska Antalya
BINGO BANER
1logo
Banner Zux-4 Kalesija
KABL OPERATERI
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, potpisao je danas ugovore o grant sredstvima sa predstavnicama osam nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće za smještaj žena žrtava nasilja u porodici, a ukupan iznos sredstava je 100.000 KM.

Kako je saopšteno iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, novac su dobili “Fondacija lokalne demokratije” Sarajevo, “Medica” Zenica, “Udružene žene” Banja Luka, “Budućnost” Modriča, “Žene sa Une” Bihać, “Vive žene” Tuzla, “Lara” Bijeljina” i “Žena BiH” Mostar.

“Dodijeljena sredstva sigurne kuće će iskoristiti za operativne troškove tj. troškove hladnog pogona za period od šest mjeseci, do kraja februara 2024. godine”, navodi se u saopštenju.

Ovo je četvrti grant program koji je Ministarstvo dodijelilo sigurnim kućama kao važnom servisu za podršku ženama žrtvama nasilja u porodici. Značajna je to podrška jer trenutno finansiranje ne obuhvata sve usluge koje propisuje Istanbulska konvencija, što znači da nisu osigurana sredstva za operativne troškove.

U saopštenju se navodi da su se predstavnice sigurnih kuća danas zahvalile Hurtiću za njegov angažman u zaštiti žena od nasilja, jer je, kako su kazale, takvo njegovo djelovanje ohrabrilo je žene da potraže zaštitu od nasilnika. Kao primjer navode da je u Zenici nedavno u samo dva dana u sigurnu kuću primljeno dvanaest žena. I izricanje zaštitnih mjera odvija se znatno brže, u roku od 24 sata.

Ministar Hurtić najavio je skoro održavanje sastanka u Gradačcu, na kojem će prisustvovati sve direktorice sigurnih kuća, kako bi se još jednom istaknula važna uloga koju cijelo društvo ima u prevenciji nasilja. Naglasio je neophodnost bolje koordinacije između centara za socijalni rad, ministarstava unutrašnjih poslova i tužilaštava, u rješavanju ovog problema.

Sigurne kuće imaju značajnu ulogu u pomoći i podršci žrtvama jer, osim smještaja i hrane, omogućavaju i psiho-socijalni oporavak, kao i podršku ženama koje su izašle iz sigurnih kuća i nastavile svoj život samostalno. Neophodno je omogućiti sigurnim kućama da ostanu dostupne svim ženama i djeci, žrtvama rodno zasnovanog i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini, posebno imajući u vidu porast nasilja i femicida kojem svjedočimo u posljednje vrijeme.

“Ministarstvo će nastaviti s radom na prevenciji svih oblika nasilja nad ženama, kao i jačanju kapaciteta subjekata zaštite od nasilja. Naš cilj je osiguranje kontinuirane podrške i sistemskog rješenja za funkcionisanje sigurnih kuća. Čvrsto smo opredijeljeni za zajednički djelujemo u cilju okončanja nasilja nad ženama, jer sve žene imaju pravo na slobodan život bez nasilja”, kazao je Hurtić.

 

Izvor: Super TV/AA

Spread the love
Scroll to Top