Konferencija o nasilju u porodici: Oko 47 posto žena u BiH tokom života iskusilo neki oblik nasilja

Nasilje se sada više prepoznaje. Prije dvadeset godina nasilje je bio privatni problem. Sada je svijest proradila i puno se više govori o nasilju nad ženama, poručeno je na konferenciju u Sarajevu na temu borbe protiv nasilja u porodici.

Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine organizovao je u bh. prijestolnici konferenciju o temi “Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici”.

Direktorica Gender centra Federacije BiH Ana Vuković izjavila je da su tokom konferencije posebnu pažnju posvetili Istanbulskoj konvenciji i preporukama koje je potrebno provesti u djelo u sklopu borbe protiv nasilja nad ženama.

“Nasilje se sada više prepoznaje. Prije dvadeset godina nasilje je bilo privatni problem. Sada je svijest proradila i puno se više govori o nasilju“, rekla je Vuković, napominjući da je vrlo važno da u slučaju nasilja u porodici policija pravovremeno ide na lice mjesta.

“Također, godinama govorimo da osobe koje su počinile nasilje ne smiju da rade na visokim funkcijama u državi“, dodala je.

Kako je rekla, i dalje u bh. društvu postoje stereotipi prema nasilju nad ženama.

“I dalje se često misli da je žena kada se uda da ona više nema ono svoje ja, nego da je ona podložna suprugu. Toga i danas ima u društvu“, kazala je Vuković.

Istakla je također da se u postojećim zakonima koji regulišu nasilje u porodici radi na izmjenama i dopunama.

“Obiteljski zakon je arhaičan i mora pretrpjeti niz dopuna i izmjena kako to zahtjeva Istanbulska konvencija. Osim toga, ne mogu reći da su samo političari krivi, svi smo mi krivi za ovo što se dešava, i ne samo institucije i ljudi koji rade u institucijama. Krivi su i građani građanke, zato što se pravimo gluhi, nijemi i slijepi i okrećemo glavu. Nemojte okretati glavu, prijavite nasilje, to se sutra i vama može desiti. Prijava može nekome spasiti život“, rekla je ona.

Istanbulska konvencija je sporazum Vijeća Evrope o ljudskim pravima koji se protivi nasilju nad ženama i nasilju u porodici i koji je otvoren za potpisivanje 11. maja 2011. godine u Istanbulu. Konvencija ima za cilj prevenciju nasilja, zaštitu žrtava i okončanje nekažnjivosti počinilaca.

Predstavnica UN Women u Bosni i Hercegovina Jo-Anne Bishop istakla je da je konferencija važna, posebno zbog povećanja slučajeva nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini.

“Nasilje je dovelo i do smrtnog ishoda za žene, deset žena od početka godine. Sada smo fokusirani na izmjene koje su potrebne po pitanju zakonodavstva u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama kako bi odgovaralo standardima Istanbulske konvencije, a to obuhvata sve aspekte nasilja nad ženama i djevojčicama, odnosno psihološko, fizičko, ekonomsko i seksualno nasilje“, rekla je Bishop.

Istakla je također da fokus treba biti na mjerama prevencije nasilja.

“To podrazumijeva brojne mjere i načine reagiranja i obuhvata također izmjenu društvenih normi koje u sebi sadrže diskriminaciju ali i mijenjanje dinamike moći između muškaraca i žena, što je u srcu nasilja nad ženama i djevojčicama. To uključuje i važnost raznog reagiranja i procjene rizika koja treba da se provodi na sistematičan način i to čim se prijavi nasilje“, kazala je Bishop.

Prema istraživanjima provedenim u BiH, 90 posto građana izražava visok stepen svjesnosti o problemu nasilja u porodici, ali 45 posto građana nasilje u porodici još uvijek gleda kao privatni problem.

Da se radi o ozbiljnom problemu, pokazuju i statistički podaci koji govore da je 47 posto žena u BiH tokom života iskusilo neki oblik nasilja. Najčešće se radi o fizičkom nasilju, zatim psihičkom i seksualnom.

 

Izvor: Super TV/AA

Spread the love
Scroll to Top