Vijeće ministara BiH: Pokrenuta procedura za imenovanje članova Povjerenstva za koncesije BiH

Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijelo je odluku o kriterijima za imenovanje članova Povjerenstva za koncesije Bosne i Hercegovine jer je dosadašnjim članovima istekao mandat.

Odlukom se utvrđuju opći i posebni kriteriji za izbor kandidata te se definira rad danas imenovanog Povjerenstva za provedbu natječajne procedure za izbor članova Povjerenstva za koncesije Bosne i Hercegovine.

Golden Tours Turska Antalya
BINGO BANER
1logo
Banner Zux-4 Kalesija
KABL OPERATERI
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine ima sedam članova, uključujući predsjedatelja i njegove zamjenike, među kojima tri člana imaju prebivalište u entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine i tri u entitetu Republici Srpskoj, a jedan ima prebivalište u Brčko distriktu BiH.

Članove Povjerenstva za koncesije imenuje Parlamentarna skupština BiH na prijedlog Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o imenovanju Izaslanstva Bosne i Hercegovine pri Komitetu eksperata Vijeća Europe za evaluaciju borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval komitet VE).

Izaslanstvo BiH (Moneyval izaslanstvo), kao privremeno, interresorno i stručno tijelo Vijeća ministara BiH, između ostalog, predstavljat će Bosnu i Hercegovinu i sudjelovati u radu Moneyval komiteta VE te obavljati druge aktivnosti radi realizacije međunarodnih obveza BiH u području borbe protiv financiranja terorističkih aktivnosti i pranja novca.

Za šefa Moneyval izaslanstva BiH određena je Ivana Veselčić iz Ministarstva sigurnosti BiH, a članovi su predstavnici nadležnih državnih, entitetskih i institucija Brčko distrikta BiH.

Moneyval izaslanstvo BiH za svoj rad odgovara Vijeću ministara BiH kojem najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o radu, putem Ministarstva sigurnosti BiH.

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o imenovanju Vijeća za sport Bosne i Hercegovine, nakon što je ranije istekao mandat posljednjem sazivu.

Vijeće za sport BiH je najviše savjetodavno tijelo Ministarstva civilnih poslova zа razvoj i kvalitetu sporta na razini Bosne i Hercegovine i ima 17 članova biranih između istaknutih sportaša/sportašica i sportskih djelatnika/djelatnica na mandatno razdoblje od četiri godine.

Sedam članova/članica Vijeća za sport bira se na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, dva predlaže Olimpijski komitet BiH, jednog Paraolimpijski komitet BiH te po tri predlažu Federacija BiH i Republika Srpska u konzultaciji s entitetskim i kantonalnim ministarstvima nadležnim za sport, a jednog Brčko distrikt BiH.

Vijeće za sport BiH, među ostalim, predlaže prioritetne projekte i mjere zа unapređenje sporta u BiH, daje mišljenja o strategiji i programu razvoja sporta, godišnjim planovima i financijskim potrebama sporta u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i uz korekcije na sjednici, donijelo je odluku o kvaliteti tečnih naftnih goriva kojom se uređuje tržište naftnih derivata u Bosni i Hercegovini i preuzimaju odgovarajuće EU direktive u ovoj oblasti.

Podizanje kvalitete benzinskih i dizelskih goriva i smanjenje količine sumpora u određenim tečnim gorivima pozitivno će utjecati na kvalitetu zraka i zdravlje ljudi te doprinijeti ispunjavanju obveza iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice.

Donošenje ove odluke važno je i za pristup BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) u kontekstu završetka posljednjih bilateralnih pregovora u procesu pristupanja.

 

Spread the love
Scroll to Top