Vijeće ministara BiH: Jednoglasna podrška južnoj i istočnoj interkonekciji

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu jednoglasno je utvrdilo tri prijedloga zakona, i to u vezi s Visokim sudbenim i tužiteljskim vijećem Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), vanjskim poslovima BiH i sklapanjem međunarodnih ugovora, važnim za daljnji proces europskih integracija.

“Današnjim odlukama aktualni saziv Vijeća ministara BiH načinio je važan iskorak na europskom putu i potvrdio opredijeljenost za dogovor u rješavanju otvorenih pitanja o kojima nije bilo suglasnosti u ranijim sazivima“, istaknuto je u saopćenju iz Vijeća ministara BiH.

Na današnjoj sjednici Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) – u novom tekstu i uz korekcije na sjednici koje će biti ugrađene prije dostavljanja Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj zakonodavnoj proceduri.

Usvajanje ovog zakona važan je iskorak u pravcu ispunjavanja jednog od 14 prioriteta Europske komisije u procesu pridruživanja Europskoj uniji (EU).

Donošenjem ovog zakona, koji uvažava odgovarajuća mišljenja i sugestije nadležnih europskih institucija i tijela, želi se ojačati nezavisnost, odgovornost, učinkovitost, profesionalnost i usklađenost pravosudnog sustava koji osigurava vladavinu prava i jednak pristup pravdi u BiH.

Praktično, ovaj prijedlog zakona, koji je pripremilo Ministarstvo pravde, naglašava načela integriteta nositelja pravosudnih funkcija, transparentnost rada, dvostepenost pri odlučivanju i odgovornost nositelja pravosudnih funkcija, uključujući podjednako suce, tužitelje i članove VSTV-a BiH.

Izmjene i dopune zakona, među ostalim, uređuju pitanja u vezi sa sukobom interesa članova VSTS-a te uvode obvezu sudaca i tužitelja da izvijeste о svojoj imovini i interesima, kao jednu od mjera u borbi protiv korupcije u pravosuđu. Kao svojevrsni mehanizam za jačanje integriteta nositelja pravosudnih funkcija bit će formiran odjel za provođenje postupka ро izvješćima. Istodobno se odredbama ovog zakona pojačava stegovna odgovornost sudaca, tužitelja, kao i članova VSTV-a za počinjene stegovne prekršaje.

Parlamentarna skupština BiH će u roku оd jedne godine оd stupanja na snagu ovog zakona donijeti zakon о Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH koji ćе biti potpuno usklađen sa standardima EU-a, kako je predviđeno u Mišljenju Europske komisije о zahtjevu Bosne i Hercegovine zа članstvo u EU-u.

Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo i prijedlog zakona o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine, uz određene korekcije na sjednici koje će biti ugrađene u zakonski prijedlog prije upućivanja Parlamentarnoj skupštini BiH u redovitu proceduru usvajanja.

Prijedlogom zakona vrši se objedinjavanje postojeće regulative u jedan zakon kojim se sustavno definira ova oblast.

Donošenjem ovog zakona, o kojem nije bilo suglasnosti u ranijim sazivima Vijeća ministara BiH, omogućava se uspostavljanje jasne distinkcije između vanjske politike i vanjskih poslova, koji se vrše putem diplomacije.

Jedan od ključnih razloga za njegovo donošenje je napredovanje Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija do punopravnog članstva u Europskoj uniji, kao strateškog cilja u idućem razdoblju.

Vijeće ministara BiH jednoglasno je na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova utvrdilo prijedlog zakona о sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, uz nomotehničke korekcije Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH.

Novi zakon pojednostavljuje i ubrzava proceduru sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora i prati pravni sustav EU-a i Bečku konvenciju u ovoj oblasti.

Prijedlogom zakona precizira se način sklapanja međunarodnih ugovora koje zaključuje Bosna i Hercegovina, оd pokretanja postupka, pregovaranja, parafiranja i potpisivanja ugovora do stupanja na snagu, ratifikacije, primjene, objavljivanja, deponiranja i svih drugih postupaka u procesu njihovog zaključivanja.

Istodobno se uvode zakonski rokovi za postupanje nadležnih tijela koja sudjeluju u njegovoj pripremi i primjeni, što je iznimno važno s obzirom na to da se u idućem razdoblju očekuje povećanje broja, posebice, multilateralnih konvencija kojima se pristupa u procesu približavanja EU-u i jačanju suradnje s NATO-om.
Prijedlog zakona bit će dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH u daljnju proceduru usvajanja po redovitoj proceduri.

Također, Vijeće ministara BiH donijelo je dvije odluke, i to o izmjenama i dopuni odluke o višegodišnjem projektu nabave helikoptera za Ministarstvo obrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine te о financiranju višegodišnjeg projekta školovanja časnika vojno-evidencijske specijalnosti zrakoplovstvo.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je i prijedlog prednacrta sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda “Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske”, zajedno s osnovama za njegovo zaključivanje.

Vijeće ministara BiH jednoglasno je dalo punu potporu projektu “Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske“.

U cilju ubrzavanja svih aktivnosti, Vijeće ministara BiH pozvalo je Vladu Federacije BiH da žurno predloži Parlamentu Federacije BiH zakonsko rješenje za realizaciju projekta “Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.”

Istodobno je utvrđen prijedlog prednacrta međudržavnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o izgradnji plinovoda “Nova istočna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Srbije” na pravcu granica Republika Srbija – Bosna i Hercegovina – Bijeljina – Banja Luka – Prijedor – Novi Grad, zajedno s osnovama za njegovo zaključivanja.

“Ovo su važni strateški projekti kojima se želi osigurati više izvora snabdijevanja plinom, budući da se Bosna i Hercegovina sada snabdijeva prirodnim plinom isključivo iz jednog izvora i jednog transportnog pravca izgrađenog prije 40 godina. Istočna i južna interkonekcija imat će ključnu ulogu za dugoročnu energetsku stabilnost Bosne i Hercegovine. Izgradnja transportnih plinovoda sukladna je preuzetim obvezama iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice zemalja jugoistočne Europe te osnovnim postulatima pravne stečevine Europske unije kojima se naglašava potreba integriranja i razvitka tržišta prirodnog plina povezivanjem s regionalnim i europskim mrežama, radi osiguranja sigurnog i stabilnog snabdijevanja energijom i poboljšanja mjera za zaštitu okoliša“, istakli su iz Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa donijelo odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata radi osiguravanja nužnih količina za prerađivačku industriju u BiH i očuvanja šuma.

Ovom odlukom se zabranjuje izvoz oblovine do 31. jula 2023. godine, kako bi se omogućilo domaćim drvoprerađivačima da osiguraju dovoljne količine ove sirovine za svoju proizvodnju i tako sačuvaju radna mjesta u BiH.

Prethodno je usvojeno izvješće Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o efektima primjene odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drva, s ciljem upoznavanja Vijeća ministara BiH о efektima ove odluke.

Vijeće ministara BiH je dalo saglasnost na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva sigurnosti BiH, koji stvara funkcionalne uvjete za rad Tima za odgovor na računalne incidente (CERT) za tijela i institucije Bosne i Hercegovine, sukladno preporukama Europske komisije.

Izmjenama i dopunama ovog pravilnika omogućava se uspostavljanje posebne organizacijske jedinice unutar Ministarstva sigurnosti, odnosno Sektora za informatiku i telekomunikacijske sustave, s ciljem podizanja razine kibernetičke sigurnosti u institucijama BiH.

Početak rada i institucionalno jačanje CERT-a predstavlja sustavni odgovor u rješavanju pitanja kibernetičkog kriminala i sigurnosnih prijetnji u institucijama BiH, kako u borbi protiv kibernetičkih napada na institucije BiH tako i u procesu prilagodbe BiH Direktivi EU-a o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava.

Bosna i Hercegovina će biti zemlja domaćin Digitalnog samita Zapadnog Balkana, koji će biti održan u Sarajevu u oktrobru 2023. godine. Domaćini samita u ime BiH bit će ministar komunikacija i prometa Edin Forto.

Spread the love
Scroll to Top