Tuzla osniva razvojnu agenciju “Trag”

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je Odluku o osnivanju Javne ustanove Tuzlanska razvojna agencija “TRAG”. Osnovna uloga  agencije bit će koordinacija razvoja, te priprema i provedba projekata usmjerenih ka sveobuhvatnom razvoju grada.

Iako je Grad Tuzla u domaćim i međunarodnim krugovima prepoznat kao jedna od najuspješnijih lokalnih uprava u pripremi i implementaciji EU i drugih međunarodnih projekata, očekuje se da će formiranje Razvojne agencije doprinijeti efikasnijem privlačenju sredstava iz EU i drugih izvora, čime će se podržati implementacija ključnih projekata od važnosti za razvoj Tuzle.

Golden Tours Turska Antalya
BINGO BANER
1logo
Banner Zux-4 Kalesija
KABL OPERATERI
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Planirano je da Razvojna agencija počne s radom od 1. januara 2024. godine. Formiranje Razvojne agencije će ispuniti potrebu za objedinjavanjem postojećih kapaciteta i stvaranjem specijaliziranog tima stručnjaka sa znanjima i vještinama za praćenje javnih poziva i privlačenje sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora, kao i za praćenje i analizu podataka za razvojno planiranje i upravljanje razvojem. Osnovna uloga i ciljevi Razvojne agencije su: koordinacija u oblasti planiranja i razvoja grada, priprema i provedba projekata usmjerenih ka razvoju ljudskih kapaciteta, razvoju poslovne infrastrukture, razvoju poljoprivrede i ruralnom razvoju, razvoju turizma, zaštite okoliša, kao i projekata u oblasti energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije, priprema studija i razvojnih strategija, praćenje provedbe Strategije, strateških i akcijskih planova, prepoznavanje novih razvojnih mogućnosti (prije svega digitalne i zelene transformacije i ciljeva održivog razvoja UN-a), informisanje o mogućnostima su/finansiranja projekata, namicanje sredstava iz EU fondova i drugih domaćih i međunarodnih izvora, promocija Tuzle i privlačenje investicija, razvoj klastera i poslovnih mreža, stvaranje regionalnih partnerstava, izdavaštvo i druge srodne aktivnosti, u skladu sa načelima održivog razvoja.

Finansiranje Razvojne agencije planira se iz sredstava Budžeta Grada Tuzle, na način da će Razvojna agencija poslovati u okviru Jedinstvenog računa Budžeta Grada Tuzle prema pravilima i propisima trezorskog poslovanja, uz postepeno smanjenje ovisnosti o budžetskim sredstvima u narednim godinama.

 

Spread the love
Scroll to Top