Održana 15. redovna sjednica Vlade TK

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o provedenoj analizi radi detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova sa prijedlogom mjera s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo obrazovanja i nauke je zaduženo da odmah poduzme radnje i aktivnosti u cilju realizacije mjere jačanja kontrole/nadzora ulaska i izlaska u objekte škole, stvaranjem pravnog osnova za uspostavljanje fizičkog i tehničkog obezbjeđenja školskih objekata. Ovu mjeru je neophodno realizovati do početka školske 2023/2024. godine, a u tom smislu je i Vlada Tuzlanskog kantona poduzela određene radnje u cilju obezbjeđenja potrebnih finansijskih sredstava.

Zbog prirodne nesreće na području Tuzlanskog kantona, izazvane nedavnim poplavama, a koje su pokrenule i brojna klizišta, te oštetile određene dionice regionalnih cesta, zapušile ili uništile odvodne kanale, a u cilju otklanjanja nastalih oštećenja Vlada je izdvojila 2,2 miliona KM za sanaciju šteta na regionalnoj putnoj infrastrukturi.

Golden Tours Turska Antalya
BINGO BANER
1logo
Banner Zux-4 Kalesija
KABL OPERATERI
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Vlada je danas takođe utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Nakon detaljno sačinjene
analize prava koja ostvaruju nezaposlene i zaposlene majke porodilje, utvrđeno je da je
opravdano ukidanje prava na jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta i pomoć u
prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majke-dojilje. Također izmjenama zakona se dosadašnji termin „djeca“ zamjenjuje terminom „lica sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju“, čime se omogućava da ove osobe, bez obzira na godine starosti, nastave konzumirati prava na subvenciju troškova prijevoza. Osim navedenog ovim se vrši i raspodjela rebalansom budžeta dodatno osiguranih 300.000 KM za novčanu pomoć licima sa smetnja u fizičkom ili psihičkom razvoju.

Potpisana je i saglasnost za finaliziranje aplikacije za Projekat “SMART STEP” koji ima za svrhu jačanje institucionalnih, prostornih i ljudskih kapaciteta za energetsku tranziciju privrede.
Predmet tih radova bi u Tuzlanskom kantonu bila zgrada Laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta u okviru Kampusa Univerziteta u Tuzli.


Na današnjoj sjednici utvrđen je i prijedlog Kantonalnog plana zaštite okoliša Tuzlanskog kantona za period 2023-2028 godine. Plan analizira  načine za njihovo upravljanje i predviđa potrebne kapacitete sistema za sakupljanja i tretman otpada. Utvrđen je i  Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu.

Data je i saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli 30.000 KM jednokratne novčane pomoći Općini Kalesija za hitne intervencije uslijed djelovanja prirodne nesreće izazvane poplavama.

Također pružena je saglasnost kada je upitanju proglašenje planine Konjuh zaštitnim pejzažom, saglasnost na Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima korištenja vlastitih javnih prihoda Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, te za prijem državnih službenika i zaposlenika u Općinskom sudu u Kalesii, Ministarstvu privrede te Službi Skupštine Tuzlanskog kantona.

 

 

 

Spread the love
Scroll to Top